Kể tên những loại cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 89 – sgk địa lí 4

Kể tên những loại cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên?

Bài làm:

Các loại cây trồng chính ở Tây Nguyên là:

  • Cây cà phê
  • Cây chè
  • Cây cao su
  • Cây hồ tiêu

Các loại vật nuôi chính ở Tây Nguyên là:

  • Trâu
  • Voi
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021