Chỉ vị trí của thủ đô Hà Nội trên bản đồ hành chính Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 112 – sgk địa lí 4

Chỉ vị trí của thủ đô Hà Nội trên bản đồ hành chính Việt Nam?

Bài làm:

Hướng dẫn:Các em dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam để xác định vị trí của thủ đô Hà Nội, nằm ở trung tâm vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi có sông Hồng chảy qua. Tiếp giáp các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Bài 15: Thủ đô Hà Nội

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021