Khí hậu Tây Nguyên có mấy mùa? Nêu đặc điểm của từng mùa?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 84 – sgk địa lí 4

Khí hậu Tây Nguyên có mấy mùa? Nêu đặc điểm của từng mùa?

Bài làm:

Khí hậu Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt. Đặc điểm của từng mùa là:

  • Mùa mưa: Thường có những ngày mưa kéo dài liên miên, cả rừng núi bị phủ một bức màn nước trắng xóa.
  • Mùa khô: Trời nắng găy gắt, đất khô vụn bở.
  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021