Người dân Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì? Nghề nào là chính?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 79 – sgk địa lí 4

Người dân Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì? Nghề nào là chính?

Bài làm:

Người dân Hoàng Liên Sơn vừa trồng trọt vừa làm các nghề thủ công truyền thống và khai thác khoáng sản.

  • Trồng trọt: Người dân ở đây trồng lúa, ngô, chè trên nương rẫy và ruộng bậc thang
  • Nghề thủ công: họ có nhiều nghề khác nhau như là dệt, may, thêu, đan lát…
  • Khai thác khoáng sản: Ở đây có nhiều loại khoáng sản như a – pa – tít, kẽm, chì, đồng…Tuy nhiên, A – pa – tít là loại được khai thác nhiều nhất.

=> Mặc dù người dân ở đây có nhiều nghề khác nhau, tuy nhiên, nghề chính của người dân nơi đây vẫn là nghề nông

  • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021