Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 103 – sgk địa lí 4

Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết?

Bài làm:

Một số lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết là:

  • Hội Lim (Bắc Ninh)
  • Hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội)
  • Hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội)
  • Hội gò Đống Đa (Hà Nội)
  • Lễ hội Côn Sơn (Hải Dương)
  • Lễ hội đền Trần (Nam Định)…
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021