Kể tên một số ngành công nghiệp có ở các tỉnh duyên hải miền Trung?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 144 – sgk địa lí 4

Kể tên một số ngành công nghiệp có ở các tỉnh duyên hải miền Trung?

Bài làm:

Một số ngành công nghiệp có ở các tỉnh duyên hải miền Trung là: cơ khí, đóng tàu, chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng…

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021