Ghi vào vở rồi đánh dấu ý em cho là đúng nhất: Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì:

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 137 – sgk địa lí 4

Ghi vào vở rồi đánh dấu ý em cho là đúng nhất: Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì:

  • Đồng bằng nằm ở ven biển.
  • Đồng bằng có nhiều cồn cát.
  • Đồng bằng có nhiều đầm, phá.
  • Núi lan ra sát biển

Bài làm:

Đáp án đúng nhất là: Núi lan sát ra biển.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021