Nêu những ví dụ cho thấy Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học lớn của nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 112 – sgk địa lí 4

Nêu những ví dụ cho thấy Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học lớn của nước ta?

Bài làm:

Ví dụ cho thấy Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học lớn của nước ta là:

  • Hà Nội là nơi làm việc của các nhà, cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước như văn phòng quốc hội, bộ ngoại giao…
  • Tập trung nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, viện bảo tàng, thư viện…Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của nước ta.
  • Có nền kinh tế rất phát triển, nhiều ngành nổi bật như công nghiệp, thương mại, giao thông, du lịch…
  • 75 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021