Mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp ở Tây Nguyên?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 93 – sgk địa lí 4

Mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp ở Tây Nguyên?

Bài làm:

Ở Tây Nguyên có nhiều loại rừng khác nhau. Tuy nhiên, rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp là hai loại rừng tiêu biểu.

  • Rừng rậm nhiệt đới: Nơi có lượng mưa lớn, rừng rậm rạp cây cối chen chúc nhau, nhiều tầng tán.
  • Rừng khộp (hay khộc): Nơi có mùa khô kéo dài, cảnh quan rừng rụng là vào mùa khô trông xơ xác.
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021