Nêu tên một số dân tộc ít người ở Hoàng Liên Sơn. Kể về lễ hội, trang phục và chợ phiên của họ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 76 - sgk địa lí 4

Nêu tên một số dân tộc ít người ở Hoàng Liên Sơn. Kể về lễ hội, trang phục và chợ phiên của họ

Bài làm:

Một số dân tộc ít người ở Hoàng Liên Sơn:

  • Dân tộc Thái (sống ở độ cao dưới 700m)
  • Dân tộc Dao ( sống ở độ cao từ 700m đến 1000m)
  • Dân tộc Mông ( sống ở độ cao trên 1000m).

Lễ hội, trang phục và chợ phiên của các dân tộc ít người:

  • Chợ phiên: Hợp một số ngày nhất định, ngoài mua bán, trao đổi hàng hoá còn là nơi giao lưu văn hóa và gặp gỡ, kết bạn.
  • Lễ hội: thường vào mùa xuân, tiêu biểu như: Hội chơi núi mùa xuân, hội xuống đồng, thi hát, múa sạp, múa còn …
  • Trang phục: Mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng, thường được may, khăn gối, thêu và trang trí công phu, màu sắc rực rỡ.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021