Nêu tên các sản phẩm của ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 115 – sgk địa lí 4

Nêu tên các sản phẩm của ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng?

Bài làm:

Ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng có các sản phẩm như đóng mới, sửa chữa các loại sà lan, ca nô, tàu đánh cá, tàu du lịch, tàu chở khách trên sông và trên biển, tàu vận tải cỡ hàng vạn tấn.

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021