Nêu dẫn chứng cho thấy đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát triển nhất nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 126 – sgk địa lí 4

Nêu dẫn chứng cho thấy đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát triển nhất nước ta?

Bài làm:

Dẫn chứng cho thấy đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát triển nhất nước ta là:

  • Đây là vùng có nhiều nguyên liệu, nhiều lao động và được đầu tư xây dựn nhiều nhà máy ở nước ta.
  • Sản phẩm sản xuất ra hằng năm của vùng chiếm ½ sản phẩm của cả nước ta.
  • Vùng phát triển công nghiệp với nhiều ngành nghề đa dạng khác nhau như: khai thác dầu khí, sản xuất điện, hóa chất, phân bón, cao su, chế biến lương thực, thực phẩm, dệt, may mặc …
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021