Nêu thứ tự các công việc trong sản xuất đường mía?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 144 – sgk địa lí 4

Nêu thứ tự các công việc trong sản xuất đường mía?

Bài làm:

Để sản xuất đường, người ta phải trải qua 5 bước, đó là:

  • Bước 1: Thu hoạch mía
  • Bước 2: Vận chuyển mía
  • Bước 3: Sản xuất đường thô
  • Bước 4: Sản xuất đường kết tinh
  • Bước 5: Đóng gói thành sản phẩm và mang tiêu thụ.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021