Hãy mô tả vùng Trung du Bắc Bộ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 81 – sgk địa lí 4

Hãy mô tả vùng Trung du Bắc Bộ?

Bài làm:

Trung du Bắc Bộ có:

  • Vị trí: Nằm giữa miền núi và đồng bằng Bắc Bộ.
  • Vùng đồi đỉnh tròn sườn thoải xếp cạnh nhau như cái bát úp (còn gọi là vùng trung du).
  • Mang những dấu hiệu của đồng bằng và cả miền núi.
  • Các tỉnh trong vùng trung du: Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021