Tây Nguyên có những cao nguyên nào? Hãy chỉ vị trí các cao nguyên đó trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 84 – sgk địa lí 4

Tây Nguyên có những cao nguyên nào? Hãy chỉ vị trí các cao nguyên đó trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam?

Bài làm:

Đi từ Bắc xuống Nam, Tây Nguyên có các cao nguyên:

  • Cao nguyên Kon Tum
  • Cao nguyên Plây Ku
  • Cao nguyên Đăk Lăk
  • Cao nguyên Lâm Viên
  • Cao nguyên Di Linh.

Vị trí các cao nguyên trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam:

(Gợi ý: Trên bản đồ địa lí tự nhiên nước ta, các con phải xác định vùng Tây Nguyên trước, sau đó tìm các cao nguyên mà các con vừa liệt kê ở trên vùng Tây Nguyên).

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021