Tìm và xác định vị trí thành phố Hải Phòng trên bản đồ hành chính Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 115 – sgk địa lí 4

Tìm và xác định vị trí thành phố Hải Phòng trên bản đồ hành chính Việt Nam?

Bài làm:

Cách làm: Tìm khu vực miền Bắc trước, sau đó tìm đền khu vực đồng bằng Bắc Bộ, cuối cùng tìm đến tên Hải Phòng.

Bài 16: Thành phố Hải Phòng

Vị trí Hải Phòng trên bản đồ hành chính Việt Nam:

  • Vị trí Hải Phòng: nằm ở phía Đông Bắc của đồng bằng Bắc Bộ
  • Tiếp giáp: Quảng Ning, Hải Dương, Thái Bình, biển Đông.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021