Chỉ vị trí, giới hạn của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ hành chính Việt Nam.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 130 – sgk địa lí 4

Chỉ vị trí, giới hạn của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ hành chính Việt Nam.

Bài làm:

  • Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở vùng đồng bằng Nam Bộ
  • Tiếp giáp với các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh và Biển Đông.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021