Dựa vào hình 1, em hãy kể tên các đồng bằng duyên hải miền Trung theo thứ tự từ Nam ra Bắc?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 137 – sgk địa lí 4

Dựa vào hình 1, em hãy kể tên các đồng bằng duyên hải miền Trung theo thứ tự từ Nam ra Bắc?

Bài làm:

Tên các đồng bằng duyên hải miền Trung theo thứ tự từ Nam ra Bắc là:

  • Đồng bằng Ninh Thuận – Bình Thuận.
  • Đồng bằng Bình Phú – Khánh Hòa
  • Đồng bằng Nam – Ngãi
  • Đồng bằng Bình – Trị - Thiên
  • Đồng bằng Thanh – Nghệ - Tĩnh
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021