Giải thích vì sao người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía và làm muối?

  • 2 Đánh giá

Câu 2: Trang 140 – sgk địa lí 4

Giải thích vì sao người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía và làm muối?

Bài làm:

  • Đồng bằng duyên hải miền Trung trồng lúa, mía, lạc là do đất ở đây phù sa tương đối màu mỡ, đất pha cát và có khí hậu nóng ẩm.
  • Làm muối do nước biển ở vùng miền Trung mặn lại khí hậu nóng, nắng nhiều.

  • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021