Em hãy kể tên các bước làm ra một sản phẩm gốm?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 109 – sgk địa lí 4

Em hãy kể tên các bước làm ra một sản phẩm gốm?

Bài làm:

Để tạo nên một sản phẩm gốm hoàn chỉnh, các nghệ nhân phải trải qua các bước:

  • Bước 1: Nhào đất và tạo dáng cho gốm
  • Bước 2: Phơi gốm
  • Bước 3: Vẽ hoa văn
  • Bước 4: Tráng men
  • Bước 5: Nung gốm
  • Bước 6: Hoàn thành sản phẩm bằng gốm, đem đi tiêu thụ.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021