Nhà ở của người dân Nam Bộ có đặc điểm gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 121 – sgk địa lí 4

Nhà ở của người dân Nam Bộ có đặc điểm gì?

Bài làm:

Nhà ở của người dân Nam Bộ chủ yếu được xây dựng ở ven sông, kênh, rạch.

Nhà tương đối thô sơ và lụp xụp. Tuy nhiên, ngay nay, người dân đã xây dựng nhiều ngôi nhà kiên cố, khang trang hơn trước. Đời sống nhân dân được nâng cao hơn.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021