Hãy mô tả về chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 126 – sgk địa lí 4

Hãy mô tả về chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ?

Bài làm:

Chợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho thuyền ghe đi lại. Chợ diễn ra trên các xuồng ghe, việc mua bán diễn ra từ sáng sớm. Chợ có nhiều sản phẩm đa dạng như rau quả, thịt, cá, quần áo…

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021