Nêu những ví dụ cho thấy đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 123 – sgk địa lí 4

Nêu những ví dụ cho thấy đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất nước ta?

Bài làm:

Những ví dụ cho thấy đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất nước ta là:

  • Về lúa gạo: Lúa gạo được cung cấp cho nhiều nơi trong nước, xuất khẩu, đặc biệt việc xuất khẩu lúa gạo chủ yếu của nước ta là do đồng bằng Nam Bộ cung cấp.
  • Về trái cây: Các loại trái cây rất đa dang như chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, xoài, thanh long… cũng có mặt khắp cả nước và trên thế giới.
  • Về thủy sản: Các sản phẩm thủy sản được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và trên thế giới, trong đó có nhiều gia đình đã giàu lên từ nuôi và đánh bắt cá, tôm.
  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021