Tại sao cần phải bảo vệ rừng và trồng lại rừng?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 93 – sgk địa lí 4

Tại sao cần phải bảo vệ rừng và trồng lại rừng?

Bài làm:

Cần phải bảo vệ rừng và trồng lại rừng vì: rừng góp phần chống xói mòn đất, tăng độ che phủ rừng, hạn chế lũ lụt, điều tiết nguồn nước, điều hòa khí hậu…

  • 159 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021