Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 154 – sgk địa lí 4

Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản?

Bài làm:

Những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản:

Nước ta rất phong phú về hải sản với hàng nghìn loài cá (nổi tiếng là cá chim, cá thu, cá nhụ, cá hồng, cá song…), hàng chục loài tôm (tiêu biểu như tôm hùm, tôm he…), nhiều loại quý hiếm khác như hải sâm, bào ngư, đồi mồi, sò huyết, ốc hương…

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021