Kể tên một số nghề thủ công của người dân đồng bằng Bắc Bộ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 109 – sgk địa lí 4

Kể tên một số nghề thủ công của người dân đồng bằng Bắc Bộ?

Bài làm:

Người dân đồng bằng Bắc Bộ có rất nhiều các ngành nghề thủ công khác nhau. Một số ngành nghề tiêu biểu như làm gốm (Bát Tràng), dệt lụa (Vạn Phúc), làm đồ gỗ (Đồng Kỵ) hay làm chiếu cói (Kim Sơn)….

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021