Tìm vị trí thành phố Huế trên bản đồ hành chính Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 146 – sgk địa lí 4

Tìm vị trí thành phố Huế trên bản đồ hành chính Việt Nam?

Bài làm:

  • Vị trí thành phố Huế: Thuộc tỉnh Thừa thiên Huế
  • Tiếp giáp với: Hương Thủy, Hương Trà, Phú Vang.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021