Sưu tầm các tranh ảnh, bài viết thủ đô Hà Nội?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 112 – sgk địa lí 4

Sưu tầm các tranh ảnh, bài viết thủ đô Hà Nội?

Bài làm:

Bài 15: Thủ đô Hà Nội

Hình 1: Chùa Một Cột

Bài 15: Thủ đô Hà Nội

Hình 2: Hồ Gươm

Bài 15: Thủ đô Hà Nội

Hình 3: Hoàng Thành Thăng Long

Bài 15: Thủ đô Hà Nội

Hình 4: Lăng Bác

Bài 15: Thủ đô Hà Nội

Hình 5: Nhà Thờ Lớn

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021