Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo trình tự xây dựng nhà ở.

  • 1 Đánh giá

5. Quy trình xây dựng nhà ở

1. Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo trình tự xây dựng nhà ở.

2. Theo em trong hình 1.9 thuộc bước nào trong quy trình xây dựng nhà ở?

Bài làm:

1. Em sắp xếp như sau:

  • Chuẩn bị xây dựng nhà
  • Thi công xây dựng nhà
  • Hoàn thiện ngôi nhà

2. Theo em trong hình 1.9 thuộc bước: Chuẩn bị và thi công xây dựng nhà.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021