Em hiểu thế nào là quyền tự do ngôn luận? Hãy đánh dấu X vào những việc làm thể hiện tự do ngôn luận của công dân:

  • 1 Đánh giá

II. Tìm hiểu quyền tự do ngôn luận

1. Thế nào là quyền tự do ngôn luận?

a. Giải thích thuật ngữ:

  • Em hiểu thế nào là quyền tự do ngôn luận?
  • Hãy đánh dấu X vào những việc làm thể hiện tự do ngôn luận của công dân:
A. Góp ý về việc làm sai của người khác
B. Phát biểu ý nghĩa xây dựng bài
C. Viết đơn kiện lên tòa án về hành vi sai phạm của người khác
D. Thảo luận về kế hoạch tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường
E. Chất vấn ban cán sự lớp trong buổi sinh hoạt thường kì
G. Thắc mắc với cô giáo về kết quả bài kiểm tra 1 tiết
H. Góp ý về dự thảo văn bản pháp luật
I. Nói những điều không có căn cứ về bạn bè trên Facebook
K. Phản ánh trên phương diện thông tin đại chúng về việc tiết kiệm điện, nước

Bài làm:

  • Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
  • Đánh dấu X vào bảng:
A. Góp ý về việc làm sai của người khác
B. Phát biểu ý kiến xây dựng bài
C. Viết đơn kiện lên tòa án về hành vi sai phạm của người khácX
D. Thảo luận về kế hoạch tổ chức hoạt động bảo vệ môi trườngX
E. Chất vấn ban cán sự lớp trong buổi sinh hoạt thường kì
G. Thắc mắc với cô giáo về kết quả bài kiểm tra 1 tiết
H. Góp ý về dự thảo văn bản pháp luậtx
I. Nói những điều không có căn cứ về bạn bè trên Facebook
K. Phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng về việc tiết kiệm điện, nướcX

  • 104 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8