Để tham gia tốt vào các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội, em cần phải làm gì?

  • 1 Đánh giá

  • Để tham gia tốt vào các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội, em cần phải làm gì?
  • Theo em, thế nào là tích cực, tự giác tham giác các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội?

Bài làm:

Để tham gia tốt vào các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội, em cần phải có ý thức tích cực và tự giác. Cụ thể là:

  • Luôn xung phong tham gia các hoạt động do tổ chức, tập thể khởi xướng
  • Không lẩn tránh và ngại khó khăn
  • Không để người khác nhắc nhở hoặc giám sát...

Theo em, tích cực, tự giác tham giác các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội là: luôn luôn chủ động tham gia, làm việc không cần ai nhắc nhở, giám sát. Trong quá trình tham gia luôn cố gắng, không ngại khó khăn để kiên trì làm việc và rèn luyện bản thân.

  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8