Từ câu chuyện trên, và từ trong cuộc sống, học tập hằng ngày, em hãy chỉ ra những biểu hiện cụ thể của trung thực và thiếu trung thực, rồi ghi vào giấy theo mẫu dưới đây:

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu các biểu hiện của trung thực và thiếu trung thực

Từ câu chuyện trên, và từ trong cuộc sống, học tập hằng ngày, em hãy chỉ ra những biểu hiện cụ thể của trung thực và thiếu trung thực, rồi ghi vào giấy theo mẫu dưới đây:

Biểu hiện trung thựcBiểu hiện của thiếu trung thực

Bài làm:

Biểu hiện trung thựcBiểu hiện của thiếu trung thực
  • Dũng cảm nhận lỗi của mình
  • Bao che thiếu sót của người đã giúp đỡ mình.
  • Thẳng thắn phê bình khi người khác mắc khuyết điểm
  • Nhận lỗi thay cho người khác
  • Nhận được của rơi, đem trả lại người mất
  • Biện minh cho những hành động sai trái của mình

  • 115 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8