Những hình ảnh trên cho biết công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình bằng phương thức nào?

 • 1 Đánh giá

b. Quan sát ảnh và trả lời câu hỏi:

 • Những hình ảnh trên cho biết công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình bằng phương thức nào?
 • Ngoài những phương thức nói trên, hãy kể tên những phương thức thể hiện quyền tự do ngôn luận mà em biết?
 • Em thường sử dụng phương thức nào để thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình? Nêu cảm nhận của em khi thực hiện quyền này?

Bài làm:

Các phương thức công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình thông qua các hình ảnh trên là:

 • Đóng góp ý kiến qua hòm thư
 • Thông qua buổi chất vấn cán bộ
 • Gọi điện đường dây nóng
 • Hộp thư điện tử
 • Báo điện tử, báo in...

Ngoài những phương thức nói trên, em còn biết thêm một số phương thức khác để thực hiện quyền tự do ngôn luận là:

 • Phát biểu trực tiếp trên các buổi họp, buổi thảo luận
 • Góp ý vào các văn bản dự thảo luật...

Em thường sử dụng phương thức đóng góp ý kiến qua hòm thư để thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Em thấy rất vui vì được thực hiện quyền này, nó giúp em trở nên có trách nhiệm và có thêm động lực để đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tích cực cho tập thể, cho xã hội.

 • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8