Kể 3 việc làm thể hiện quyền tự do ngôn luận đúng pháp luật. Kể 3 việc làm thể hiện quyền tự do ngôn luận trái pháp luật

  • 1 Đánh giá

Kể 3 việc làm thể hiện quyền tự do ngôn luận đúng pháp luậtKể 3 việc làm thể hiện quyền tự do ngôn luận trái pháp luật

Bài làm:

Kể 3 việc làm thể hiện quyền tự do ngôn luận đúng pháp luậtKể 3 việc làm thể hiện quyền tự do ngôn luận trái pháp luật
Viết đơn khiếu nại tình trạng cán bộ của phường ăn đút lót, gây khó khăn cho nhân dânBôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác bằng những lời nói bịa đặt trên mạng xã hội
Tham gia bàn luận việc đóng góp và xây dựng nhà văn hóa phườngLợi dụng quyền tự do ngôn luận để chống phá Đảng, Nhà nước
Đóng góp ý kiến sửa đổi luật thanh niênPhản ánh trên phương tiện truyền thông vấn đề điện, nước không đúng sự thật.

  • 118 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8