Sử dụng quyền tự do ngôn luận theo quy định của pháp luật sẽ làm hạn chế quyền tự do và quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

  • 1 Đánh giá

Có ý kiến cho rằngÝ kiến của em
1. Sử dụng quyền tự do ngôn luận theo quy định của pháp luật sẽ làm hạn chế quyền tự do và quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân
2. Phải có trình độ văn hóa mới sử dụng được quyền tự do ngôn luận
3. Học sinh Trung học cơ sở còn nhỏ nên chưa được phép và chưa có khả năng thực hiện quyên tự do ngôn luận

Bài làm:

Có ý kiến cho rằngÝ kiến của em
1. Sử dụng quyền tự do ngôn luận theo quy định của pháp luật sẽ làm hạn chế quyền tự do và quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dânEm không đồng ý vì nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, miễn sao điều đó không vi phạm pháp luật.
2. Phải có trình độ văn hóa mới sử dụng được quyền tự do ngôn luậnEm không đồng ý vì ai cũng có quyền tự do ngôn luận, miễn sao không chống phá nhà nước, chống phá Đảng và vi phạm pháp luật.
3. Học sinh Trung học cơ sở còn nhỏ nên chưa được phép và chưa có khả năng thực hiện quyên tự do ngôn luậnEm không đồng ý vì học sinh Trung học cơ sở vẫn được phép thực hiện quyền tự do ngôn luận, điều này đã được quy định tại Luật trẻ em năm 2016.

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8