Em hãy tìm điểm chung của các hoạt động trong những bức ảnh trên. Theo em, tại sao các hoạt động trên cần sự góp ý từ nhiều cá nhân?

  • 1 Đánh giá

b. Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:

  • Em hãy tìm điểm chung của các hoạt động trong những bức ảnh trên.
  • Theo em, tại sao các hoạt động trên cần sự góp ý từ nhiều cá nhân?
  • Em có thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động tập thể không? Giải thích tại sao em lại làm như vậy?

Bài làm:

  • Điểm chung của các hoạt động trong những bức ảnh trên là các buổi thảo luận, hội thảo có sự đóng góp ý kiến của nhiều người.
  • Các hoạt động trên cần sự góp ý của nhiều cá nhân vì đó là những vấn đề chung của tập thể, của tổ chức xã hội.
  • Em đã từng tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động tập thể. Em làm như vậy vì đó là quyền và nghĩa vụ của bản thân, nhằm một phần nào đó giúp cho các vấn đề của tổ chức, tập thể ngày càng đi lên.

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8