Dưới đây là một số hình ảnh tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam. Các nhóm hãy điền số của hình ảnh cho phù hợp với tín ngưỡng và loại hình tôn giáo để hoàn thành phiếu học tập số 4.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Ghép tranh/ ảnh

Dưới đây là một số hình ảnh tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam. Các nhóm hãy điền số của hình ảnh cho phù hợp với tín ngưỡng và loại hình tôn giáo để hoàn thành phiếu học tập số 4.

(Tranh trang 68 sgk)

Tín ngưỡng, tôn giáoẢnh số
Đạo Phật
Đạo Thiên Chúa
Đạo Hồi
Đạo Hòa Hảo
Đạo Cao Đài
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

Bài làm:

Tín ngưỡng, tôn giáoẢnh số
Đạo PhậtSố 1, số 7
Đạo Thiên ChúaSố 2, số 8, số 9
Đạo HồiSố 4
Đạo Hòa HảoSố 6
Đạo Cao ĐàiSố 5
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiênSố 3

  • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8