Trong thời gian 5 phút, hãy ghép các chữ đứng liền nhau trong ma trận dưới đây để tạo thành những từ/cụm từ liên quan đến các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do ngôn luận

  • 2 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Khám phá ô chữ:

Trong thời gian 5 phút, hãy ghép các chữ đứng liền nhau trong ma trận dưới đây để tạo thành những từ/cụm từ liên quan đến các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do ngôn luận

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • 130 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021