Cách tổ chức chăm sóc cây và hoa của nhóm bạn Dung thể hiện điều gì? Theo em, với cách tổ chức làm việc như vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm bạn Dung sẽ như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Tình huống 2: Nhóm của Dung nhận nhiệm vụ chăm sóc cây và hoa ở sân trường. Các bạn bàn bạc, phân công nhau mỗi người chịu trách nhiệm chăm sóc một cây. Sáng nào các bạn cũng đến sớm: vun gốc, nhổ cỏ, bắt sâu, tưới cây, ... Mỗi khi một bạn bị ốm phải nghỉ học không chăm sóc được cây của mình, hoặc một cây bị bệnh là cả nhóm lại cùng hỗ trợ.

Câu hỏi:

  • Cách tổ chức chăm sóc cây và hoa của nhóm bạn Dung thể hiện điều gì?
  • Theo em, với cách tổ chức làm việc như vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm bạn Dung sẽ như thế nào?

Bài làm:

  • Cách tổ chức, chăm sóc cây và hoa của nhóm bạn Dung thể hiện sự quan tâm, tương trợ lẫn nhau của các thành viên trong nhóm.
  • Theo em, với cách tổ chức làm việc như vậy thì kết quả thực hiện nhiệm của nhóm bạn Dung sẽ luôn hoàn thành tốt.

  • 88 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8