Thảo luận với bạn để kể tên một số loại vũ khí, chất liệu có khả năng gây cháy nổ và các chất độc hại mà em biết

  • 1 Đánh giá

b. Kể tên các vật liệu có thể gây cháy, nổ và các chất độc hại

Thảo luận với bạn để kể tên một số loại vũ khí, chất liệu có khả năng gây cháy nổ và các chất độc hại mà em biết

Vũ khí, vật liệu có khả năng gây cháy, nổCác chất độc hại

Bài làm:

Vũ khí, vật liệu có khả năng gây cháy, nổCác chất độc hại

Bom, mìn, lựu đạn

Bình ga

Thuốc pháo, thuốc nổ

Xăng, dầu...

Chất tẩy trắng

Hormol

Hàn the

Phẩm màu...

  • 98 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8