Kể một trường hợp mà em đã thiếu trung thực. Nếu được làm lại, em thấy mình nên làm như thế nào trong trường hợp đó?

  • 1 Đánh giá

3. Tự liên hệ

Kể một trường hợp mà em đã thiếu trung thực. Nếu được làm lại, em thấy mình nên làm như thế nào trong trường hợp đó?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Trong một lần, đang mải chơi, em đã va vào bạn Ngọc và làm áo bạn ấy rách. Em có xin lỗi bạn, bạn ấy tha lỗi cho em. Nhưng hoàn cảnh bạn khó khăn, được mỗi chiếc áo trắng đi học. Nên em đã lấy một khoản tiền trong tiền mua đồ dùng học tập để mua một chiếc áo khắc tặng bạn. Hôm đó, tiết học kĩ thuật nhưng em chưa có đồ dùng học tập nên cô giáo đã gọi điện cho mẹ để nhắc mẹ mua cho em. Về mẹ hỏi, em đã nói mẹ là con lỡ làm rơi tiền lúc nào không biết, sợ mẹ mắng nên chưa dám nói.

Nếu được làm lại, em sẽ kể cho mẹ nghe việc mình mua áo cho bạn Ngọc. Em tin mẹ sẽ hiểu được việc em làm và sẵn sàng cho tiền em để mua bộ đồ dùng học tập kĩ thuật.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8