Các nhân vật điển hình được đề cập đến trong những thông tin trên đã tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội với tinh thần, thái độ như thế nào?

  • 1 Đánh giá

3. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội

  • Các nhân vật điển hình được đề cập đến trong những thông tin trên đã tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội với tinh thần, thái độ như thế nào?
  • Em học hỏi được gì từ những tấm gương đó?

Bài làm:

  • Các nhân vật điển hình được đề cập đến trong những thông tin trên đã tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội với tinh thần tự giác, hăng say và vô cùng vui vẻ. Bởi các bạn hiểu được ý nghĩa to lớn của những hoạt động đó.
  • Từ những tấm gương đó, em nhận thấy mình cần phải noi gương các bạn để tích cực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội có ích, góp phần hoàn thiện bản thân và xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8