Xác định một hành vi mà em cho là mình đã rất tùy tiện thực hiện. Xác định mục tiêu mà em mong muốn thay đổi hành vi này

  • 1 Đánh giá

2. Tuân thủ kỉ luật - thay đôi bản thân

a. Đọc các bước sau và trao đổi với bạn để hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của từng bước (Sgk)

b. Dựa vào các bước trên để thực hiện bài tập sau:

1/ Xác định một hành vi mà em cho là mình đã rất tùy tiện thực hiện.

2/ Xác định mục tiêu mà em mong muốn thay đổi hành vi này

3/ Xác định khó khăn sẽ gặp phải khi thay đổi hành vi

4/ Em chuẩn bị tinh thần vượt qua khó khăn này như thế nào để đạt được mục tiêu?

Bài làm:

1/ Một hành vi mà em cho là mình rất tùy tiện là: Vứt rác bừa bãi, tiện chỗ nào để chỗ đấy.

2/ Mục tiêu em muốn thay đổi hành vi này là trở thành một người sạch sẽ và văn minh.

3/ Khó khăn mà em gặp phải khi thay đổi hành vi này là: không làm chủ được đôi tay, trong suy nghĩ luôn tồn tại quan niệm "để đó, tý vứt sau" xong để đó luôn và quên hoặc không vứt.

4/ Để chấm dứt hành vi xấu này, em quyết tâm thay đổi suy nghĩ và luôn nhắc nhở mình phải sạch sẽ, phải vứt rác đúng chỗ.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8