Việc một số bạn tự đứng ra ngoài khi mắc lỗi trong lúc chơi mà không cần có người giám sát đã thể hiện phẩm chất gì của họ?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Trò chơi: "Hãy làm theo tôi nói, đừng làm theo tôi làm"

a. Cách chơi và luật chơi "sgk"

b. Thảo luận sau khi chơi:

  • Việc một số bạn tự đứng ra ngoài khi mắc lỗi trong lúc chơi mà không cần có người giám sát đã thể hiện phẩm chất gì của họ?
  • Tên trò chơi: "Hãy làm theo tôi nói, đừng làm theo tôi làm" thể hiện mối liên hệ như thế nào giữa lời nói và việc làm? Đó là biểu hiện của điều gì?

Bài làm:

  • Việc một số bạn tự đứng ra ngoài khi mắc lỗi trong lúc chơi mà không cần có người giám sát đã thể hiện phẩm chất trung thực của họ
  • Tên trò chơi: "Hãy làm theo tôi nói, đừng làm theo tôi làm" thể hiện mối liên hệ trái ngược giữa lời nói và việc làm. Đó là biểu hiện của thiếu trung thực

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8