Để giành thắng lợi trong trò chơi này, các thành viên trong mỗi nhóm phải làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Trò chơi "Thi tiếp sức chuyền bóng"

- Chơi trò chơi: "Thi tiếp sức chuyền bóng" giữa các nhóm

- Thảo luận: Để giành thắng lợi trong trò chơi này, các thành viên trong mỗi nhóm phải làm gì?

Bài làm:

Trong trò chơi "Thi tiếp sức chuyền bóng" để giành thắng lợi đòi hỏi các thành viên trong mỗi nhóm phải có sự hợp tác ăn ý, phải đoàn kết.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8