Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn, phương ngôn, các câu chuyện nói về trung thực và giá trị của sự trung thực. Sau đó, chia sẻ với bạn trong nhóm, trong lớp về kết quả sưu tầm, tìm hiểu được.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn, phương ngôn, các câu chuyện nói về trung thực và giá trị của sự trung thực. Sau đó, chia sẻ với bạn trong nhóm, trong lớp về kết quả sưu tầm, tìm hiểu được.

STTNội dungĐúngSaiPhân vân
1Trung thực là luôn nói đúng sự thật
2Trung thực là tự trọng
3Trung thực là tôn trọng người khác
4Trung thực là khó người, dễ ta
5Trung thực là thổ lộ hết lòng mình
6Có thể nói không đúng sự thật nếu không bị phát hiện vẫn được coi là người trung thực
7Có thể nói không đúng sự thật nếu để không làm tổn thương người khác
8Trung thực chỉ là không nói dối người khác
9Giữ lời hứa là trung thực
10Trung thực là thống nhất giữa lời nói với việc làm
11Trung thực để tạo nên sự tin cậy
12Trung thực giúp duy trì nên tình bạn
13Trung thực không chấp nhận sự giả tạo
14Trung thực còn có nghĩa là không dối lòng mình

Bài làm:

STTNội dungĐúngSaiPhân vân
1Trung thực là luôn nói đúng sự thậtx
2Trung thực là tự trọngx
3Trung thực là tôn trọng người khácx
4Trung thực là khó người, dễ tax
5Trung thực là thổ lộ hết lòng mìnhx
6Có thể nói không đúng sự thật nếu không bị phát hiện vẫn được coi là người trung thựcx
7Có thể nói không đúng sự thật nếu để không làm tổn thương người khácx
8Trung thực chỉ là không nói dối người khácx
9Giữ lời hứa là trung thựcx
10Trung thực là thống nhất giữa lời nói với việc làmx
11Trung thực để tạo nên sự tin cậyx
12Trung thực giúp duy trì nên tình bạnx
13Trung thực không chấp nhận sự giả tạox
14Trung thực còn có nghĩa là không dối lòng mìnhx

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8