Mệnh đề sau có đúng không? Vì sao? "Sáng tạo để tăng năng suất lao động nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng, có vậy sáng tạo mới hiệu quả".

  • 1 Đánh giá

Mệnh đề sau có đúng không? Vì sao?

"Sáng tạo để tăng năng suất lao động nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng, có vậy sáng tạo mới hiệu quả".

Bài làm:

Theo em, mệnh đề "Sáng tạo để tăng năng suất lao động nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng, có vậy sáng tạo mới hiệu quả" là đúng vì: Sáng tạo là chìa khóa để tăng năng suất lao động. Khi ta biết sáng tạo thì năng suất lao động sẽ tăng lên, tiết kiệm thời gian sản xuất. Tuy nhiên, việc tăng năng suất phải đảm bảo với việc chất lượng sản phẩm cao. Bởi nếu tăng năng suất nhưng chất lượng sản phẩm kém thì sản phẩm đó nhanh chóng bị tẩy chay. Do đó, muốn tăng hiệu quả tuyệt đối thì chúng ta phải có những sự sáng tạo đột phá, mang tính tích cực vừa đảm bảo chất lượng và cả số lượng. Như vậy, mới phát triển được bền lâu và nhận được sự tín nhiệm của người tiêu dùng.

  • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8