Tại sao công dân được thực hiện quyền tự do ngôn luận lại phải theo quy định của pháp luật?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏiTrả lời
1. Tại sao công dân được thực hiện quyền tự do ngôn luận lại phải theo quy định của pháp luật?
2. Pháp luật quy định công dân được sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào?
3. Nhà nước có trách nhiệm gì với quyền tự do ngôn luận của công dân?
4. Để sử dụng hiệu quả quyền tự do ngôn luận, công dân phải làm gì?

Bài làm:

Câu hỏiTrả lời
1. Tại sao công dân được thực hiện quyền tự do ngôn luận lại phải theo quy định của pháp luật?

Công dân được thực hiện quyền tự do ngôn luận lại phải theo quy định của pháp luật vì:

  • Có tuân theo quy định của pháp luật mới tránh được việc sử dụng quyền tự do ngôn luận bừa bãi hoặc tự do ngôn luận để gây hại cho lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích của cộng đồng, đất nước.
  • Phát huy được tính tích cực, quyền làm chủ của công dân, góp phần xây dựng nhà nước, quản lí xã hội.
2. Pháp luật quy định công dân được sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào?Pháp luật quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.
3. Nhà nước có trách nhiệm gì với quyền tự do ngôn luận của công dân?Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân và báo chí phát huy đúng vai trò của mình.
4. Để sử dụng hiệu quả quyền tự do ngôn luận, công dân phải làm gì?

Để sử dụng hiệu quả quyền tự do ngôn luận, công dân phải tích cực tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.

  • 75 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8