Em cảm nhận gì sau hoạt động này? Em thích nhất thông điệp của nhóm nào? Vì sao?

 • 1 Đánh giá

4. Viết thông điệp

- Cách tiến hành:

 • Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm viết một thông điệp của mình để thể hiện sự tôn trọng và mong muốn được mọi người tôn trọng vào giấy A0.
 • từng nhóm lần lượt gắn thông điệp của nhóm lên trên bảng
 • Các nhóm đọ thông điệp của các nhóm khác

- Trả lời câu hỏi:

 • Em cảm nhận gì sau hoạt động này?
 • Em thích nhất thông điệp của nhóm nào? Vì sao?

Bài làm:

Ví dụ:

- Một số thông điệp thể hiện sự tôn trọng là:

 • Muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải biết tôn trọng người khác.
 • Cần phải tôn trọng mọi người ở mọi nơi mọi lúc
 • Tôn trọng người khác là sự tôn trọng mình.
 • Mọi người cần tôn trọng lẫn nhau để xã hội phát triển
 • ...............

- Sau hoạt động này, em càng hiểu hơn sự tôn trọng trong cuộc sống. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, xã hội sẽ phát triển hơn nếu ai cũng tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình.

- Trong những câu thông điệp trên em thích nhất là câu: "Muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải biết tôn trọng người khác" vì đây vừa là một lời răn dạy và một lời cảnh báo đối với những người không biết tôn trọng người khác. Người xưa có câu "có đi có lại" do đó, khi mình khinh thường, mỉa mai, miệt thị người khác thì sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tôn trọng từ họ và sẽ không có được cuộc sống tốt đẹp.

 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8