Theo em, cần làm gì để học sinh tự giác thực hiện nội quy tốt hơn? Em thường đặt ra kỉ luật gì cho chính mình? Điều đó giúp ích được gì cho bản thân em?

  • 1 Đánh giá

3/ Theo em, cần làm gì để học sinh tự giác thực hiện nội quy tốt hơn?

4/ Em thường đặt ra kỉ luật gì cho chính mình? Điều đó giúp ích được gì cho bản thân em?

5/ Theo em, kỉ luật của cá nhân và kỉ luật của nhà trường có thống nhất với nhau không. Hãy nêu ví dụ cụ thể.

Bài làm:

3/ Theo em, để học sinh tự giác thực hiện nội quy tốt hơn, chúng ta nên nâng cao nhận thức để giúp các bạn học sinh hiểu được vai trò của kỉ luật. Đồng thời, bên cạnh giáo dục, chúng ta cần phải răn đe bằng cách đưa ra những hình thức xử phạt cụ thể đối với những trường hợp vi phạm.

4/ Em thường đặt ra cho mình kỉ luật:

  • Phải lên kế hoạch làm việc từng ngày
  • Không đi học muộn, không bỏ học
  • Mỗi ngày dành 1 tiếng để tập thể dục
  • Học bài đầy đủ trước khi đến lớp...

=> Điều đó giúp em có sức khỏe tốt, không vi phạm nội quy của nhà trường và giúp việc học hành ngày càng tiến bộ hơn.

5/ Theo em, kỉ luật cá nhân và kỉ luật của trường thống nhất với nhau.

Ví dụ: Em và nhà trường đều đặt ra kỉ luật là: Phải luôn luôn đi học đúng giờ, không được bỏ học đi chơi.

  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8